Privaatsuspoliitika

1. Milliseid kasutajate isikuandmeid saab ettevõte kasutada?

Kui sisenete portaali kasutajana, peate kindlasti registreeruma, märkides:

 • postkasti e-posti aadress;
 • Teid teenindava panga kaardi number konto täiendamiseks ja raha väljavõtmiseks;
 • e-rahakoti number.

Selline teave kliendi kohta salvestatakse portaali ja jääb kasutamiseks kättesaadavaks kogu ettevõttega tehtava koostööperioodi jooksul.

2. Kuidas kasutatakse kliendi isikuandmeid?

Isikuandmeid, mille esitate portaalis registreerumisel, säilitatakse teenuses ja neid saab kasutada:

 • aidata kaasa portaali ja selle rakenduste tõhusale toimimisele, saada terviklik ülevaade portaaliteenuste toimimisest, et pakkuda klientidele kvaliteetseid teenuseid;
 • aidata kaasa tehnilise osakonna tegevuse tõhusale elluviimisele;
 • portaali toimimises esinevate puuduste ja probleemide uurimine ning ettevõtte pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine;
 • teavitama kliente reklaamist ja muust teabest, näiteks uutest teenustest, mugavatest rakendustest jms e-postkasti kirjade teel;
 • luua side kliendi ja portaali administratsiooni vahel, et kiiresti reageerida pakutavatele teenustele ja ressursi kui terviku toimimisele;
 • reageerida kiiresti, et aidata klienti petturlike ähvarduste korral.

3. Kes saavad kasutada individuaalseid kliendiandmeid?

Saidil registreerimisel sisestatud kasutajaandmeid ei avaldata kellelegi, välja arvatud juhtudel, kui seadus näeb ette teisiti. Näiteks võidakse kohtu või õiguskaitseorganite nõudmisel, organisatsiooni vormi muutmisel või ettevõtte müümisel edastada teavet klientide kohta teistele isikutele.

4. Kuidas ettevõte küpsiseid kasutab?

4.1 Milleks on küpsised?

Teave kõigi kasutaja tegevuste kohta Internetis (enda kohta teabe sisestamine, portaalide sisu vaatamine jne) salvestatakse ajutiselt küpsistesse, mis on väikese suurusega ja asuvad kasutaja arvutiseadmes. Tänu nende failide tööle ei sisesta kasutaja portaali uuesti külastades teist korda oma isikuandmeid, kuna süsteem on kõik tema toimingud mällu salvestanud. Portaali töötajad saavad küpsistest saadud teabest juhindudes tuvastada kasutaja prioriteedid ja seeläbi kohandada saidi menüüd, teenuseid ja pakkumisi mugavamaks kasutamiseks.

Küpsiste tüübid:

 • analüütilised failid (neid kasutatakse kasutajate autentimiseks ja nende kohta üldiselt teabe kogumiseks, mis hõlmab portaalides liikumist ja teatud sisu vaatamist);
 • vajalikud failid (annab kasutajatele juurdepääsu portaali teenustele ja rakendustele, määrab võrgule juurdepääsuks kasutatava tarkvara ja brauseri jne);
 • funktsionaalsed failid (salvestage valitud kasutajaparameetrid, hõlbustades seeläbi suhtlust võrguportaalidega);
 • kolmanda osapoole failid (abi saidi parameetrite analüüsimisel, näiteks kui palju inimesi ja kui sageli kasutab portaali teenuseid või lihtsalt vaatab sisu, milline reklaam on edukam).

4.2 Kui kaua küpsiseid arvutis säilitatakse?

Tekstifailides sisalduv teave salvestatakse arvutisse pikka aega. Säilitusaeg oleneb küpsise tüübist. Niipea kui teatud toimingud on lõpetatud, kustutatakse need failid arvutist automaatselt.

4.3 Kes veel saavad küpsiseid kasutada?

Teenusel on õigus kasutada veebilehel kolmandate isikute (kolmandate isikute) andmete kogumise süsteeme ja analüüsisüsteeme, et parandada pakutavaid teenuseid ja veebilehe kvaliteeti. Selliste süsteemide kogutud andmeid kasutavad nad vastavalt oma eeskirjadele.

Portaali esmakordsel külastamisel saab külastaja automaatselt teate, milles ta peab küpsiste kasutamisega nõustuma või sellest keelduma. Pärast nõustumist võib kasutaja ka sellest pakkumisest keelduda, eemaldades need failid oma brauserist ise.

Kui peate saidile uuesti sisse logima, palutakse teil uuesti küpsiseid kasutada. Kui teadet ignoreeritakse, ei pruugi külastaja portaali kõiki funktsioone kasutada.

Kasutaja seadmes olevatele tekstifailidele juurdepääsu saamiseks kasutab Yandex pikslimärgendeid. Nende abiga saate:

 • jälgida kasutajate liikumist Internetis;
 • analüüsida teavet saidi korrektse toimimise kohta.

5. Garanteeritud ohutus kasutajatele

Portaali administraatori töötajad näevad kasutajaandmete kaitsmiseks ette rea meetmeid. Need on loodud pettuse kiireks avastamiseks, mis aitab vähendada kasutajateabe teistele isikutele levitamise fakte.

Kuid isegi sellest hoolimata ei saa olla täielikku kaitset ründajate poolt konto häkkimise eest, kuna viimased kasutavad oma eesmärkide saavutamiseks üha uusi nippe. Kasutajad peavad oma kontosid turvaliselt kaitsma: omama keerulisi paroole, ära jaga neid kellegagi. Kui märkate, et keegi logis teie kontole sisse, andke sellest koheselt tehnilise toe osakonnale teada, et oma andmeid kaitsta.

 

 

 

Telegrammi bot alates Dotsatoshi on tagatis turvalisuse ja suure kiirusega cryptocurrency konverteerimise operatsioone.

Telegram bot