Partnerprogramm

Teenige soovituste alusel teenindusega

DotSatoshi teenuse pakutavad kasumlikud võimalused

Veebipõhisel krüptovaluutade konverteerimisteenusel DotSatoshil on kasumlik kahetasandiline programm. Kasutaja, kes kutsub teenusesse uue kasutaja, saab teatud protsendi DotSatoshi Interneti-ressursi vahetustoimingutest saadud kasumist. Lisaks tuleb sissetulekut tasuda ka kasutajate eest, keda suunamine meelitab.

TASE 1

5%

kasumist

TASE 2

3%

kasumist


Saada partneriks

Telegrammi bot alates Dotsatoshi on tagatis turvalisuse ja suure kiirusega cryptocurrency konverteerimise operatsioone.

Telegram bot