1. მომხმარებელთა რა პირადი ინფორმაციის გამოყენება შეუძლია კომპანიას?

როდესაც პორტალში შედიხართ, როგორც მომხმარებელი, აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეთ, მითითებით:

 • საფოსტო ყუთის ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

 • ბანკის ბარათის ნომერი, რომელიც მოგემსახურებათ ანგარიშის შესავსებად და თანხის გასატანად;

 • ელექტრონული საფულის ნომერი.

კლიენტის შესახებ ასეთი ინფორმაცია ჩაწერილია პორტალზე და ხელმისაწვდომი რჩება ფირმასთან თანამშრომლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

2. როგორ გამოიყენება კლიენტის შესახებ პირადი ინფორმაცია?

პერსონალური მონაცემები, რომელსაც თქვენ აწვდით პორტალზე რეგისტრაციისას, ინახება სერვისზე და შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

 • ხელი შეუწყოს პორტალის და მისი აპლიკაციების ეფექტურ ფუნქციონირებას, მიიღოს სრული სურათი იმის შესახებ, თუ რამდენად კარგად ფუნქციონირებს პორტალის სერვისები მომხმარებლებისთვის ხარისხიანი სერვისების მიწოდების მიზნით;

 • დახმარება ტექნიკური დეპარტამენტის საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში;

 • შეისწავლოს პორტალის ფუნქციონირებაში არსებული ხარვეზები და პრობლემები და გააუმჯობესოს კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი;

 • შეატყობინეთ კლიენტებს რეკლამის და სხვა ინფორმაციის შესახებ, მაგალითად, ახალი სერვისების, მოსახერხებელი აპლიკაციების შესახებ და ა.შ., ელექტრონული ფოსტის ყუთში გაგზავნის საშუალებით;

 • კლიენტსა და პორტალის ადმინისტრაციას შორის კავშირის დამყარება გაწეულ სერვისებზე და მთლიანად რესურსის ფუნქციონირებაზე ოპერატიულად რეაგირების მიზნით;

 • უპასუხეთ სწრაფად, რათა დაეხმაროს კლიენტს თაღლითური მუქარით.

3. ვის შეუძლია ინდივიდუალური მომხმარებლის მონაცემების გამოყენება?

საიტზე რეგისტრაციისას შეყვანილი მომხმარებლის ინფორმაცია არავისთვის არის გამჟღავნებული, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კანონი სხვაგვარად არის გათვალისწინებული. მაგალითად, კლიენტების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს სასამართლოს ან სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნით, ორგანიზაციის ფორმის შეცვლის ან ბიზნესის გაყიდვისას.

4. როგორ იყენებს კომპანია ქუქი-ფაილებს?

4.1 რისთვის არის ქუქიები?

ინფორმაცია ინტერნეტში მომხმარებლის ყველა ქმედების შესახებ (თქვენს შესახებ ინფორმაციის შეყვანა, პორტალების შინაარსის ნახვა და ა.შ.) დროებით ინახება ქუქი-ფაილებში, რომლებიც მცირე ზომისაა და განთავსებულია მომხმარებლის კომპიუტერულ მოწყობილობაზე. ამ ფაილების ფუნქციონირების წყალობით, მომხმარებელი, პორტალზე გადასვლისას, მეორედ არ შეიტანს თავის პერსონალურ მონაცემებს, რადგან სისტემამ ჩაწერა მისი ყველა მოქმედება მეხსიერებაში. პორტალის თანამშრომლებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ქუქიებიდან მიღებული ინფორმაციით, შეუძლიათ მომხმარებლის პრიორიტეტების იდენტიფიცირება და ამით საიტის მენიუს, სერვისებისა და შეთავაზებების მორგება უფრო მოსახერხებელი გამოყენებისთვის.

ქუქიების ტიპები:

 • ანალიტიკური ფაილები (ისინი გამოიყენება მომხმარებლების ავთენტიფიკაციისთვის და ზოგადად მათ შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად, რაც მოიცავს პორტალებში გადაადგილებას და გარკვეული შინაარსის ყურებას);

 • საჭირო ფაილები (მომხმარებლებს მიეცით წვდომა პორტალის სერვისებსა და აპლიკაციებზე, დაადგინეთ პროგრამული უზრუნველყოფა და ბრაუზერი, რომელიც გამოიყენება ქსელში შესასვლელად და ა.შ.);

 • ფუნქციონალური ფაილები (მომხმარებლის შერჩეული პარამეტრების შენახვა, რაც ხელს უწყობს ქსელის პორტალებთან ურთიერთქმედებას);

 • მესამე მხარის ფაილები (დახმარება საიტის პარამეტრების ანალიზში, მაგალითად, რამდენი ადამიანი და რამდენად ხშირად სარგებლობს პორტალის მომსახურებით ან უბრალოდ იხილეთ შინაარსი, რომელი რეკლამა უფრო წარმატებულია).

4.2 რამდენ ხანს ინახება ქუქიები კომპიუტერში?

ტექსტურ ფაილებში შემავალი ინფორმაცია კომპიუტერში დიდი ხნის განმავლობაში ინახება. შენახვის დრო დამოკიდებულია ქუქი-ფაილის ტიპზე. როგორც კი გარკვეული ამოცანები დასრულდება, ეს ფაილები ავტომატურად წაიშლება კომპიუტერიდან.

4.3 კიდევ ვის შეუძლია ქუქიების გამოყენება?

სერვისს უფლება აქვს გამოიყენოს მონაცემთა შეგროვების სისტემები და მესამე მხარის (მესამე პირების) ანალიტიკური სისტემები ვებგვერდზე გაწეული სერვისებისა და ვებგვერდის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ასეთი სისტემების მიერ შეგროვებული მონაცემები მათ მიერ გამოიყენება მათი რეგულაციების შესაბამისად.

პორტალზე პირველად ვიზიტისას ვიზიტორი ავტომატურად იღებს შეტყობინებას, რომელშიც უნდა დაეთანხმოს ან უარი თქვას ქუქიების გამოყენებაზე. მას შემდეგ, რაც დათანხმდება, მომხმარებელს შეუძლია ასევე უარი თქვას ამ შეთავაზებაზე ამ ფაილების საკუთარი ბრაუზერიდან ამოღებით.

თუ თქვენ დაგჭირდებათ საიტზე ხელახლა შესვლა, მოგეთხოვებათ კვლავ გამოიყენოთ ქუქიები. თუ შეტყობინება იგნორირებულია, ვიზიტორმა შესაძლოა ვერ გამოიყენოს პორტალის სრული ფუნქციონირება.

მომხმარებლის მოწყობილობაზე ტექსტურ ფაილებზე წვდომისთვის Yandex იყენებს პიქსელ ტეგებს. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ:

 • ინტერნეტში მომხმარებელთა გადაადგილების მონიტორინგი;

 • გააანალიზეთ ინფორმაცია საიტის სწორად ფუნქციონირების შესახებ.

5. გარანტირებული უსაფრთხოება მომხმარებლებისთვის

პორტალის ადმინისტრაციის პერსონალი ითვალისწინებს ზომების ერთობლიობას მომხმარებლის მონაცემების დასაცავად. ისინი შექმნილია თაღლითური ქმედებების სწრაფად აღმოსაჩენად, რაც ხელს უწყობს მომხმარებლის ინფორმაციის სხვა პირებზე გავრცელების ფაქტების შემცირებას.

მაგრამ, მიუხედავად ამისა, არ შეიძლება იყოს თავდამსხმელების მიერ ანგარიშის გატეხვისგან დაცვის სრული გარანტია, რადგან ეს უკანასკნელი სულ უფრო მეტ ახალ ხრიკებს იყენებს მიზნების მისაღწევად. მომხმარებლებმა უსაფრთხოდ უნდა დაიცვან თავიანთი ანგარიშები: ჰქონდეთ რთული პაროლები, არ გაუზიაროთ ისინი ვინმეს. თუ შენიშნეთ, რომ ვინმე შემოვიდა თქვენს ანგარიშში, მაშინვე აცნობეთ ტექნიკური დახმარების განყოფილებას ამის შესახებ თქვენი მონაცემების დასაცავად.

Telegram bot საწყისი Dotsatoshi არის გარანტია უსაფრთხოებისა და მაღალი სიჩქარით cryptocurrency კონვერტაციის ოპერაციების.

ტელეგრამ ბოტი