DotSatoshi İnternet Değişim Kuralları

1. Genel Hükümler

1.1. Bu Anlaşma, İnternet hizmeti tarafından elektronik para değişimi için hizmetlerin sağlanmasına ilişkin prosedürü belirler.

1.2. İnternet hizmeti, elektronik ve dijital para alışverişi için bir İnternet kaynağı anlamına gelir - ağda barındırılan DotSatoshi.com.

1.3. Kullanıcı, İnternet hizmeti DotSatoshi"nin hizmetlerini kullanma arzusunu ifade eden özel veya tüzel kişidir.

1.4. Kullanıcı ve DotSatoshi İnternet kaynağı, müştereken anıldığında Taraflar olarak anılacaktır.

1.5. Taraflar, elektronik biçimde akdedilen bu Sözleşmenin kağıt bir belge ile aynı yasal güce sahip olduğunu ve Kullanıcılar (bireysel veya tüzel kişilik) ile belirli bir türde hizmetler sunan Taraf (DotSatoshi) arasındaki ilişkiyi yöneteceğini kabul ederler.

1.6. Sözleşme - Kullanıcının İnternet hizmeti DotSatoshi.com tarafından sağlanan hizmetlerin sağlanması için İnternet hizmeti DotSatoshi"nin web kaynağı aracılığıyla bir başvuru göndererek kaydettiği halka açık bir teklif.

 

2. Sözleşmenin Amacı

2.1. DotSatoshi İnternet kaynağı, Kullanıcının bu Sözleşmenin 9. paragrafında geliştirilen tüm standartlara uyması ve bunlara uyması koşuluyla, bu Sözleşmenin 4. paragrafında belirtilen hizmetleri sağlar. Bunların sağlanmasına ilişkin prosedür, bu Anlaşmanın 5. maddesinde tanımlanan İnternet kaynağı DotSatoshi"nin iç Düzenlemeleri ile belirlenir.

2.2. Kullanıcı, Sözleşmede tanımlanan koşullara uygun olarak, masrafları kendisine ait olmak üzere ödeme yapmak için DotSatoshi İnternet kaynağının hizmetlerini kullanır.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. DotSatoshi İnternet hizmeti şunları yapmakla yükümlüdür:

3.1.1. Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ve diğer sistemlerin çevrimiçi cüzdanlarının sanal para birimlerinin dönüşümünü bu Sözleşmede belirtilen standartlara uygun olarak gerçekleştirin.

3.1.2. DotSatoshi İnternet hizmetini kullanarak parasal işlemler gerçekleştirme sürecinde Kullanıcılara her türlü desteği (teknik ve bilgilendirici) sağlamak.

3.1.3. Tamamlanan değişim işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin (Kullanıcıların kişisel verileri, değişim işleminin ne zaman gerçekleştirildiği, miktarı, diğer bilgiler) gizliliğini koruyun ve yalnızca bu işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara verin. Ödeme hizmeti sistemleri ile farklı yönlerde yapılan para işlemlerine ilişkin veriler "Gizli" statüsündedir ve ifşaya tabi değildir.

3.1.4. Tamamlanan işlemlerle ilgili bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayın. İstisnalar bu tür durumlar olabilir:

  • DotSatoshi İnternet hizmetinin bulunduğu yerde bulunan mahkeme, yürürlüğe giren uygun bir karar vermişse;
  • DotSatoshi İnternet Hizmetinin bulunduğu yerde çalışmalarını yürüten resmi kolluk kuvvetleri ve finansal gözetim kurumlarından bir talep alındığında;
  • yukarıda listelenen ortak şirketlerin (çevrimiçi ödeme sistemleri) başkanlarıyla iletişim kurarken.

3.1.5. Kullanıcılara verilen bonuslar ve indirimler hakkındaki verileri dikkate alın.

3.1.6. Bu Sözleşmenin 3.2.5, 5.4, 5.5, 5.6 maddelerinde belirtilen durumlarda şikayetin alınmasından itibaren 24 saat içinde Kullanıcının veya üçüncü bir tarafın hesabına para transferini sağlayın.

 

3.2. Kullanıcı şunları yapmalıdır:

3.2.1. Hızlı nakit işlemleri için güvenilir bilgi ve ayrıntılar sağlayın.

3.2.2. Kullanılan e-posta adresiyle ilgili kesin bilgileri gösterin.

3.2.3. Çevrimiçi postanıza sistem mesajları alma yeteneği sağlayın. Bir bilgisayar, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazları kullanarak İnternet"e erişin. DotSatoshi İnternet kaynağına güvenli bir bağlantı kurmak için anti-virüs programlarının en son sürümlerini kullanın.

3.2.4. Bu Sözleşmenin tüm koşullarına kesinlikle uyun.

3.2.5. Aktarılan tutarların tamamen veya kısmen Alıcının veya üçüncü bir şahsın hesabına yatırılmadığı durumlarda DotSatoshi İnternet kaynağının yönetimini bilgilendirin. Ayrıca bu Anlaşmanın 5.4, 5.5 ve 5.6 numaralı paragraflarında listelenen emsaller hakkında. Gerekli tebligat, fonların kredilendirileceği andan itibaren bir ay içinde idareye gönderilmelidir. Bu koşullar karşılanmazsa, tüm tartışmalı tutarlar DotSatoshi İnternet hizmetinin tasarrufunda kalır.

3.2.6. Herhangi bir çevrimiçi para işlemi yapma kurallarını düzenleyen yasal düzenlemelere uyun.

3.2.7. Trafiği aldatmak için herhangi bir sistem kullanmayın.

 

3.3. İnternet hizmeti DotSatoshi şunları yapma hakkına sahiptir:

3.3.1. İnternet hizmetini iyileştirmek veya sorun gidermek için etkinlikleri geçici olarak durdurun.

3.3.2. Yetkili kuruluşların talebi üzerine, yukarıda sayılan ödeme sistemlerinin yönetimi veya Kullanıcı"nın herhangi bir yasa dışı (dolandırıcılık) eylemden şikayeti üzerine, tüm nüanslar netleşene kadar takas işlemini durdurmak için.

3.3.3. Döviz işlemleri için kendi takdirinize bağlı olarak indirimleri belirleyin.

3.3.4. Tamamlanan değişim işlemi için kesilecek komisyon miktarını belirleyin.

3.3.5. Eylemlerini ve amaçlarını açıklamadan potansiyel bir Kullanıcıya hizmet vermeyi reddetmek.

3.3.6. Değişimin bir hatayla tamamlanması durumunda, e-posta, akıllı telefon, elektronik bir çevrimiçi cüzdandan ekran görüntüsü kullanarak değişim işlemini onaylayan Kullanıcı verilerini alın.

3.3.7. Kullanıcının kaba davranması, tartışma konusu ile ilgisi olmayan sorular sorması, teknik destek hizmetine gerekli bilgileri vermemesi halinde, Kullanıcı ile olan her türlü iletişimini kesmek.

3.3.8. 5.4, 5.5, 5.6 maddeleri ve Yönetmelikler uyarınca takas işlemini bloke edin.

3.3.9. Herhangi bir işlemi engelleyin ve kimliği tespit edilene kadar Kullanıcıya para vermeyin.

3.3.10. 3.2.7 maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda, İdare, bu maddeyi ihlal eden Kullanıcıyı ve ayrıca geçişlerin kaynağını / oluşturucusunu engelleme hakkına sahiptir.

3.3.11. Kullanıcının İnternet hizmeti DotSatoshi"nin elektronik parasıyla veya elektronik para alışverişi için üçüncü taraf sistemleriyle haksız yere zenginleştirilmesi durumunda. Site değiştirici DotSatoshi.com"un yönetimi, tüm nedenler ve koşullar açıklığa kavuşturuluncaya kadar işlemi durdurma ve ayrıca DotSatoshi İnternet hizmetinin veya üçüncü taraf değişim hizmetlerinin makul olmayan bir şekilde alınan fonlar ve mülkiyet hakları için tazminat alma hakkına sahiptir. .

 

4. Sağlanan hizmetler

4.1. İnternet hizmeti DotSatoshi, bir listesi sitede yayınlanan bankacılık kurumlarını kullanarak Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ve diğerleri gibi ödeme sistemleri gibi elektronik para alışverişini gerçekleştirir.

 

5. Elektronik para değişimine ilişkin düzenlemeler

5.1. İşlemler, yalnızca Kullanıcıdan takas amaçlı fonların alınmasından sonra başlar. Kullanıcı tarafından yapılan başvuruya göre fonlar 20 dakika içinde hesaba yatırılmazsa, uygulama DotSatoshi.com alışverişinin güvenlik hizmeti tarafından otomatik olarak iptal edilir. Başvuruda ödemenin alınması, belirtilen sürenin (kripto para birimi için 90 dakika) sona ermesinden sonra gerçekleştiyse, paranın Kullanıcıdan alındığı andaki cari kur üzerinden gerçekleştirilecektir.

5.2. İşlem, Kullanıcı tarafından belirtilen hesaba para transferinden sonra tamamlanmış sayılır.

5.3. Kullanıcı, başlatılan işlemi yarıda kesemez veya takas için gönderilen parayı iade edemez.

5.4. Başvuruda belirtilen tutarla eşleşmeyen bir tutarın alınması durumunda, DotSatoshi İnternet hizmeti alışverişi geciktirebilir ve fiili olarak alınan fonlara göre işlemi yeniden hesaplayabilir. Kullanıcı teknik desteğe başvurduktan sonra, madde 3.2.5"e göre, fiilen alacaklandırılan tutarı işlem sırasında geçerli olan oranda ödeyin.

5.5. Kullanıcı geçersiz veya bloke edilmiş ayrıntılar belirtirse, değişim işlemi kesintiye uğrar. Fonlar, Madde 3.2.5 uyarınca teknik destek başvurusu temelinde Kullanıcının hesabına yatırılır.

5.6. Kullanıcı, ödeme notlarını değiştirirse veya ödemeyi başka bir hesaptan yaptıysa, bu işlem bloke edilebilir. Böyle bir durumda para iadesi, Madde 3.2.5"e göre Kullanıcının talebi üzerine yapılır.

5.7. Müşteri bitcoin kripto para birimi alırsa, işlemin kanıtlanmasının (fonların alınması) zamanlaması tamamen bitcoin sistemine bağlıdır. Bu işlem, Bitcoin ağındaki yüke bağlı olarak 15 dakikadan birkaç güne kadar sürebilir. Borsa hizmeti, Bitcoin ağından gelen işlemlerin ve onayların hızından sorumlu değildir.

5.8 Her halükarda iade yapıldığında, 9.9 maddesi hariç %5 komisyon kesilir.

 

6. Tarafların garantileri ve sorumlulukları

6.1. İnternet hizmeti DotSatoshi, hizmetin işlevlerinin Kullanıcı tarafından yetersiz kullanımından ve elektronik alışverişi için standart başvuru formunun herhangi bir maddesini doldurma sürecinde yaptığı yanlış hesaplamalardan dolayı maddi ve manevi sorumluluk taşımaz. para kaynağı. Para yanlış hesaba geçse dahi iptal veya iade yapılmamaktadır.

6.2. İnternet hizmeti DotSatoshi, temeli Kullanıcının gerekli ekipmanı tamamen veya kısmen kullanamaması olan kayıp veya kayıptan sorumlu değildir.

6.3. DotSatoshi İnternet hizmeti, bankaların ve ödeme sistemlerinin hatalarından veya işlem gecikmelerinden kaynaklanan eylemlerinden sorumlu değildir.

6.4. İnternet hizmeti DotSatoshi, Kullanıcının tarifeler, işlemin karlılığı ve diğer sübjektif konulardaki hatalı fikirleri nedeniyle Kullanıcının maliyetlerinden, kayıplarından veya kar kayıplarından sorumlu değildir.

6.5. DotSatoshi İnternet hizmeti, elektronik transferler veya ödemeler sırasındaki hatalar / gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan farklı nitelikteki maliyetlerden sorumlu değildir;

6.6. Kullanıcı, fonların yasal sahibi olduğunu, takas işlemlerinde yer alan elektronik para kullanımı için yasal dayanaklara sahip olduğunu kanıtlar.

6.7. Kullanıcı, İnternet hizmetinin işlevselliğinin uygunsuz kullanımı durumunda ortaya çıkan zararlar için üçüncü şahısları tazmin etmeyi kabul eder.

6.8. Kullanıcı, İnternet hizmetini kullandığı sırada, bulunduğu ülkenin yasalarına göre reşit olduğunu garanti eder.

 

7. Değişen bilgiler

7.1. DotSatoshi İnternet Hizmet Yönetimi, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda tamamlayabilir veya değiştirebilir. Bu durumda, tüm değişiklikler sitede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

8. Mücbir sebep

8.1. Sözleşmeye taraf olan taraflar, mücbir sebeplerin meydana gelmesi durumunda yükümlülüklerini yerine getirmeme / yerine getirmede gecikme nedeniyle her türlü sorumluluktan muaftır. Bunlarla ilgilidir: doğal afetler, yetkililerden alınan eylemler, düşmanlıkların başlaması, yangın, patlama, terör saldırısı, sel, isyan, hacker saldırısı, kitlesel sivil huzursuzluk. Ayrıca, elektrik şebekesinde işin olmaması veya arızalanması, İnternete ve iletişim hizmetlerine sınırlı erişim, diğer sistem ve ağlara erişimi de içerir.

 

9. Takas işlemleri yapmak için zorunlu koşullar

9.1. DotSatoshi İnternet hizmetinin yasa dışı veya hileli faaliyetlerle ilgili işlevlerini kullanmak yasaktır. Kullanıcı, şüpheli menşeli elektronik parayı değiştirme girişiminde bulunmayı kabul eder. Ülkesinde takas işleminin yapıldığı ülkenin kanunlarına göre cezai yaptırımlara tabi olacaktır .

9.2. İnternet hizmeti DotSatoshi, yetkili kuruluşlar, ilgili ödeme sistemlerinin idareleri, zarar gören tarafların gereksinimleri tarafından yasadışı oldukları uygun şekilde kanıtlanırsa dolandırıcılık hakkında veri aktarma hakkına sahiptir.

9.3. Değişim işleminin koşulu, Kullanıcıya ait bir elektronik cüzdandan para transferidir. Aynı zamanda, DotSatoshi İnternet hizmetinin kökenlerini kontrol etmek ve kontrol etmek zorunda olmadığı için, fonların alındığı kaynakların yasallığından Kullanıcı sorumludur.

9.4. İnternet hizmeti DotSatoshi, Kullanıcının talimatı üzerine üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen hiçbir işlemden sorumlu değildir.

9.5. Kullanıcı, “Değişim kurallarını kabul ediyorum” butonuna tıklayarak bu Sözleşmenin tüm şartlarını koşulsuz olarak kabul etmiş olur.

9.6. Kullanıcı, “Değişim kurallarını kabul ediyorum” düğmesine tıklayarak, İnternet servis yönetiminin ilk talebi üzerine doğrulama prosedüründen geçmeyi koşulsuz olarak kabul etmiş olur.

9.7. Kullanıcı, kimliğini belirleyerek, İnternet hizmetinin, Kullanıcı ile ilgili olarak, İnternet hizmetinin gerekli gördüğü herhangi bir araştırmayı yürütmesini kabul eder. İnternet hizmeti, kendi takdirine bağlı olarak, bu çalışmalara üçüncü bir kişiyi dahil edebilir.

9.8. Kullanıcı, “Değişim kurallarını kabul ediyorum” düğmesine tıklayarak, Kullanıcı tarafından oluşturulan işlemleri gerçekleştirerek İnternet hizmetinin etkileşimde bulunduğu tüm adreslerin AML kontrolünü koşulsuz olarak kabul etmiş olur.

9.9. Kullanıcı tarafından belirtilen cüzdan adresi bir şekilde aşağıdakilerle ilgili olabilirse, İnternet hizmeti Kullanıcının tam kimliğini talep etme hakkına sahiptir:

  • Darknet Pazar Yeri;
  • Sahte Değişim;
  • Yasadışı Hizmet;
  • karıştırma hizmeti;
  • fidye;
  • aldatmaca;
  • Çalınan Paralar.

Bağlantılar tespit edilirse, doğrulamanın ardından para gönderenin bilgilerine iade edilecektir (para transferi sırasındaki ağ komisyonu hariç).

 

 

Dotsatoshi'nin Telegram botu, kripto para birimi dönüştürme işlemlerinin güvenliği ve yüksek hızının garantisidir.

Telegram bot